CRM & Customer Experience

בניית מערך הקשרים של הארגון והתווית אסטרטגיות מול הלקוח תוך שימוש במתודולוגיות מסע הלקוח, חווית הלקוח וטכנולוגיות חדשניות

ייעוץ ארכיטקטורת

מערך המידע

בניית תכנית אסטרטגית להתייעלות מערכות המידע, תוך הורדת עלויות ובניית Road Map ליישום, בחינת מעבר לענן ואבטחת מידע

Data Science & Digital Solutions

הגדרת פתרונות ומודלים עסקיים תוך שימוש בכלים ייעודיים והתאמת פתרונות דיגיטליים בהתאם לצרכיי הארגון.

ניהול ידע

ומידע

בניית ארכיטקטורת המידע הארגוני בשילוב טכנולוגיות חדשניות בתחומי Text Analytics, Voice Analytics ומודלים נוספים 

Natural Language processing

 אנו מלווים ארגונים בפתרונות ויישומים לשילוב המידע הלא מובנה הטקסטואלי בפתרונות עסקים המותאמים לכל ארגון. 

ייעוץ לחברות

Stratup

 אנו הקמת Startup היא חלומו של כל יזם, לממש את החלום! ייעוץ וליווי יזמים בשלבים שונים של הפעילות. 

אסטרטגיית ניהול המידע

בטכנולוגיות חדשניות

052-3843726

©2018 by VisionBit