top of page

NLP -  Natural Language processing ,  עיבוד שפה טבעית משתלב כבר היום  יום במוצרים כמו Siri, Alexa ו- Google  Home .

בעולם העסקי,  ניתוח נתונים אינו שלם ללא היכולת לעבד מידע הקיים בכל מדיה דיגיטלית  טקסטואליי הקיים בארגון ומחוצה לו. ארגונים רבים מחפשים את הערך העסקי ליישום של ניתוח טקסט במודלים עסקים.

אנו בחברת  VisionBIT מלווים ארגונים בפתרונות ויישומים לשילוב המידע הלא מובנה הטקסטואלי, NLP Text, בפתרונות עסקים המותאמים לכל ארגון לצרכים היעדים ולמינוף העסקי ומספקים פתרונות מקצה לקצה.

NLP 

Natural Language Processing

צרו קשר

נשמח לעזור לך

השירותים שאנו מציעים לארגונים, ליישום פרויקט NLP מוצלח: 

 

  • תכנון פרויקט NLP  לפתרון עסקי.

  • ניתוח צרכים ודרישות כדי לקבוע תוכנית  התכנות הכולל :היקף, כלים, עלויות, ציר  זמן

  • תכונן ארכיטקטורה, שימוש במומחיות, שיטות עבודה וכלים יעילים לעיצוב התהליך הארגוני כולל שילוב בין מערכות הקיימות.

  • בחינת פערים המלצות לשיפור ביצועי מערכת קיימת. 

  •  יציאה ל RFP/ RFI

  • המלצה על כלים  

  •  ניהול הפרויקט מקצה לקצה.

bottom of page