top of page

אנו בחברת VisionBIT משמשים כיועצים לארגונים גדולים ולארגוני SMB  בתכנון ובנית אסטרטגית מערכות מידע ויישום חדשנות בארגון,תוך שימת דגש על ארגון ותהליכים עסקיים, טכנולוגיה בקרה, ושיווק.

 

תחומי הייעוץ וניהול הפרויקטים כוללים:

 • בנית החזון עסקי או ארגוני.

 • גיבוש אסטרטגיית מערכות מידע ויישום תהליכי ארגון לתהליכי חדשנות.

 • בנית גיבוש אסטרטגית לבניית המערך הדיגיטלי הארגוני.

 • זיהוי פערים ויעוץ לטרנספורמציה דיגיטלית - שכלול  תהליכים ארגוניים והעברתם לסביבה.

 • כתיבת תכנית אסטרטגית לארגון.

 • בניית תכנית עבודה רב שנתית ליחידת הטכנולוגיה- תכנית אב למחשוב .

 • בנית ארכיטקטורת מערכות מידע.

 • כתיבת מסמכי מכרז RFI/RFP.

 • ניהול פרויקטים

 • לווי הארגון בתהליכי יישום פרויקטים וחדשנות

 •  IT consultant

אנו ב- VisionBIT מלווים את הארגון לכל יחידותיו כספים, השיווק, הלוגיסטיקה, היצור ויחידות אחרות – ליזום, לחשוב, לאפיין ולבצע פרויקטים עסקיים המשלבים טכנולוגיה חדשנית, פרויקטים שמטרתם האצה עסקית וארגונית. 

יעוץ ביישום תהליכי חדשנות

כחלק מהתמודדות עם השינויים העסקיים ותחרות ההולכת וגוברת, נדרשים ארגונים יישום של תהליכי חדשנות בארגון באופן מתמיד, כדי לאפשר לו להשיג יתרונות עסקים ותחרותיים.

מערך הארגוני, העסקי והטכנולוגי בארגון צריך להיות מבונה וערוך ליצירת תהליכים המאפשרים חדשנות -ארגונית, עסקית וטכנולוגית .

תהליכים אלו נדרשים להיות  חלק אינטגרלי מהתרבות הארגונית והחשיבה העסקית .

אנו ב VisiomBIT מבצעים תהליך ייעוץ לבניית תהליכים ארגונים

 • המעודדים יישום תהליכי חדשנות בארגון כחלק רציף בארגון

 • המאפשרים להנהלה, מערך הטכנולוגי והעסקי ליצור שיח רציף ואקטיבי לצורך הבאת החדשנות לכל ענפי הארגון. 

 • אנו מלווים את הארגון בכל השלבים בתהליך יצירת ועידוד החדשנות בארגון בתהליכי חשיבה מחוץ לקופסה.

אסטרטגית מערכות מידע

צרו קשר

נשמח לעזור לך

bottom of page