top of page

בנית אסטרטגית המידע היא המרכיב המרכזי בעידן של טרנספורמציה אנליטית ודיגיטלית.

ניתוח ושימוש במידע בארגונים  הוא אחד המנועים האפשריים והמהותיים ליישום של מודלים עסקים חדשים ותחרותיים.

היועצים  ב VisionBit  בונים לארגונך את אסטרטגיית ניהול מידע וידע למימוש מלא של הפוטנציאל העסקי מנכסי המידע הקיימים בארגון ומחוץ לארגון, תוך שימת דגש על מתודולוגיה סדורה של knowledge management הכוללת:​

  • גזירה מרחב פתרונות מתוך היעדים והמטרות הארגוניות          

  • בנית עקרונות והסדרים לניהול עולם הנתונים      

  • זיהוי מקורות המידע ומיפוים   

  • טיפול בכנת המידע והנתונים, איכות המידע             

  • זיהוי יכולות ופערים עסקיים וטכנולוגיים             

  • גיבוש תכנית הטמעה תוך הבנת המשמעויות הארגוניות             

  • לווי וביצעו הערכה של תכנית אימוץ            

  • ניתור התוצאות , עדכון תכנית היישום ואסטרטגיה                

אנו נלווה אותכם בכל שלבי החיים והתהליכים של שימוש בנתוני להפיכה למידע, תוך בחירה של פתרונות טכנולוגיים ייעודיים.   

יעוץ ארכיטקטורת

ניהול המידע והידע

צרו קשר

נשמח לעזור לך

bottom of page