בנית אסטרטגית המידע היא המרכיב המרכזי בעידן של טרנספורמציה אנליטית ודיגיטלית.

ניתוח ושימוש במידע בארגונים  הוא אחד המנועים האפשריים והמהותיים ליישום של מודלים עסקים חדשים ותחרותיים.

היועצים  ב VisionBit  בונים לארגונך את אסטרטגיית ניהול מידע וידע למימוש מלא של הפוטנציאל העסקי מנכסי המידע הקיימים בארגון ומחוץ לארגון, תוך שימת דגש על מתודולוגיה סדורה של knowledge management הכוללת:​

  • גזירה מרחב פתרונות מתוך היעדים והמטרות הארגוניות          

  • בנית עקרונות והסדרים לניהול עולם הנתונים      

  • זיהוי מקורות המידע ומיפוים   

  • טיפול בכנת המידע והנתונים, איכות המידע             

  • זיהוי יכולות ופערים עסקיים וטכנולוגיים             

  • גיבוש תכנית הטמעה תוך הבנת המשמעויות הארגוניות             

  • לווי וביצעו הערכה של תכנית אימוץ            

  • ניתור התוצאות , עדכון תכנית היישום ואסטרטגיה                

אנו נלווה אותכם בכל שלבי החיים והתהליכים של שימוש בנתוני להפיכה למידע, תוך בחירה של פתרונות טכנולוגיים ייעודיים.   

נשמח לעזור לך

052-3843726

©2018 by VisionBit